Thursday, 6 January 2011

Para Pengajar Lulusan

Para pengajarnya Lulusan dari Uiversitas, Pesanteren dan dari Lipia antara lain :
  1. Alumnus LIPIA
  2. Para Sarjana Agama / Ekonomi Syari'ah
  3. Para Alumnus Pesanteren Kebarongan dan pesanteren lain
  4. Lulusan Universitas luar dan dalam negeri
  5. Profesionalis

No comments:

Post a Comment